« zpět ztraceny-svet-cover

Pavel Čučka - Cesta do ztraceného světa

Průběžně sledujeme práci předních českých umělců a tentokrát jsme narazili na obraz, který nám doslova vyrazil dech. Dílo jménem Ztracený svět nás bere do fantastického světa hluboko v džungli, zalitého světlem, kde se nad vodopádem tyčí tajemný chrám. Požádali jsme jeho autora - nadaného českého matte-paintera Pavla Čučku - aby nám přiblížil, jak dílo vznikalo. Pavel nám laskavě vyhověl, a v následujícím článku tak můžete celý proces sledovat od prvotní myšlenky až po finální vizuál.
03.11.2009Praxeautor: Pavel Čučka

Mnozí z Vás určitě vědí, co je to matte painting a někdy již o něm slyšeli. Možná ho sami děláte, ale ani to by Vám nemělo bránit v seznámení se s mým procesem tvorby v tomto odvětví počítačového umění.

Rád o matte paintingu mluvím jako o umění moderní krajinomalby. Když se nad věcí zamyslíte, tak je to přesně ono. V dřívějších dobách (i dnes) malovali umělci na plátna dech beroucí krajiny a dramatické výjevy. V raných počátcích filmu režiséři také toužili po zachycení a ztvárnění těchto fantastických světů. Nebo někdy jen chtěli ušetřit na stavbě kulis. Malíři tedy zkusili namalovat část krajiny na sklo a umístit ho před kameru. Kupodivu to fungovalo, a nějak takto vznikl matte painting. Z anglického "matte" jako výraz označující masku, která vymezovala prostor určený pro malbu a prostor určený pro skutečné záběry.Techniky pro dosažení stejného efektu se postupem času začaly zdokonalovat a nakonec vše přešlo do digitální podoby. V dnešní době tedy hovoříme o digitálním matte paintingu. Jeho využití ve filmovém i reklamním průmyslu je rozsáhlé. Nejde jen o vytváření pozadí pro film, ale dovednosti, kterými matte malíři disponují, jsou široce uplatnitelné ve všech oblastech vizuálního umění.

Proces tvorby

Pojďme se tedy podívat na proces tvorby digitální malby matte painting postupně. Rozeberu postup - vznik u následujícího obrazu:

Nápad

První je myšlenka. Musí existovat nějaký prvotní impuls k tvorbě díla. Idea, která stanoví, co bude předmětem vašeho uměleckého snažení. V mém případě to bylo takto:

Shodou okolností jsem narazil na internetovou matte painting soutěž (na CGTantra.com) s tématem "Ztracený svět" a říkal jsem si, že je to zajímavé téma. Chtěl jsem si vytvořit nějakou malbu pro radost, a tak jsem tuto ideu přijal a započal svůj proces tvoření.

Základní myšlenku/nápad,  vám stejně tak může poskytnout klient, pro kterého tvoříte malbu na zakázku.

Návrh

Máme-li již představu, co budeme malovat, musíme vytvořit několik návrhů a dané téma prozkoumat. Postupně si upřesníme kompozici, tvary, barevnost a nasvícení scény, až se dopracujeme k uspokojivému výsledku, kterého se budeme držet při následovném přidávání detailů a dolaďování malby.

Ze začátku doporučuji, nezatěžovat se příliš podrobnostmi a neomezovat se v kreativním procesu. Začněte malovat a kreslit bez zábran a uvidíte co se vám zjeví na plátně. Některé nápady přijměte a rozveďte, jiné zavrhněte a vyzkoušejte další. Co se techniky týče, tak žádný univerzální přesný postup neexistuje. Záleží na každém jednotlivci a na tom, co jemu přesně vyhovuje. Můžete kreslit tužkou na papír, kresbu naskenovat a pokračovat ve Photoshopu. Ale můžete zvolit i jakýkoli jiný přístup. Někdo rád vytváří návrhy třeba v Painteru, který simuluje skutečnou malbu.

Já jsem v hlavě měl konkrétní představu hluboké džungle s hustou mlhou a zlatavým oparem kolem vodopádů. Všemu pak měl vévodit májský chrám, obklopený horami.

Po několika pokusech jsem se dopracoval k tomuto sketchi:Zdá se, že je v něm vše, co by v něm být mělo. Máme tu zachycené světlo i všechny další prvky malby. Kompozice není úplně ideální, ale počítal jsem s tím, že ji doladím v průběhu další fáze tvorby. A tou je přidávání fotoelementů a detailů.

Přidávání fotografických prvků

Právě toto je fáze tvorby, kterou má většina lidí na mysli, když mluví o matte paintingu (dále MP). Je to nejtechničtější a časově nejnáročnější část, která ale paradoxně není tou nejdůležitější. Bez dobrého návrhu totiž dobrý MP neuděláte. Nestačí jen poskládat pár hezkých fotek dohromady. V tom se MP liší od klasické fotomanipulace. V MP musíte své fotografické reference upravit tak, aby pracovaly podle vás, a ne vy podle nich.Užívání fotoelementů je čistě praktická záležitost. Jedná se o markantní zjednodušení a urychlení procesu tvorby. Dříve se všechny detaily kreslily ručně štětcem. Pokud chcete, můžete to takto dělat i nyní a určitě není od věci to umět, ale pokud chcete být konkurence schopní na trhu, tak musíte dodat detailní obrazy za poměrně krátkou dobu, a proto se bez fotoelementů dnes takřka neobejdete. A popravdě řečeno ani se bez nich obejít nechcete.

Nabízí se otázka, kde takové fotoelementy vzít. Zde mi nezbývá, než aspirujícího umělce odkázat na přírodu a kvalitní fotoaparát. Také může využít služeb internetových obrázkových databank a fotky sdílejících komunit.

Co se týká technik, tak ty se od klasických photoshopových fíglů moc neliší. Existuje nějaký nepříliš rozsáhlý repertoár technik, který by měl matte painter ovládat, ale zbytek je na něm a jeho malířských dovednostech.

Mezi hlavní techniky patří bravurní zvládání různých metod selekce a barevných úprav prvků z fotografií. Zásadní jsou také znalosti chování světla, expozice a lineární  atmosférické perspektivy.

Jak vidíte výše, začal jsem přidávat různé prvky z fotografií a drasticky upravovat jejich barevnost a tvary. Vyjmul jsem pohoří z fotografie, tvarově ho zmanipuloval, barevně upravil a dokreslil. Vyříznul jsem kus zatažené oblohy, opět barevně upravil a domaloval. Přidal vodopád, skálu, další prvky a upravil je prakticky stejným způsobem ... Snad již jste získali nějakou představu. Neodpustím si malou technickou poznámku. Ať hodláte malbu v budoucnu animovat nebo ne, není od věci ji vhodně členit na vrstvy - podle logického i prostorového uspořádání. Tj. vrstva popředí, vrstva s vodopádem, vrstva s chrámem, vrstva s jedním pohořím, vrstva s druhým pohořím, vrstva s vegetací nalevo, vrstva s vegetací napravo, vrstva s mlhou, vrstva oblohy...

Z částí fotek jsem dále poskládal napodobeninu májského chrámu a z velké části ho dokreslil. Přidal jsem hodně vrstev s jemnou mlhou a atmosférickými efekty. Neustále jsem barevně upravoval a posouval jednotlivé elementy pro zdokonalení kompozice, až jsem se postupně dopracoval k finální podobě obrazu.

Podle pravidel soutěže jsem se nakonec musel zbavit chrámu; rozhodl jsem se tedy nahradit ho samostatně stojící osvícenou skálou. Také jsem přidal malý strom.

Jak vidíte, tak vegetaci v popředí jsem dosti odbyl a velmi nedbale jsem ji vystřihl z fotografie. Stalo se to z toho důvodu, že jsem před koncem soutěže neměl dostatek času na spravení těchto neduhů, a tak vegetace zůstala ve stávající podobě.I přesto však můj výtvor obstál a získal první místo v soutěži. Klikněte na obrázek pro náhled ve větší velikosti.

Animace

Cesta MP však finálním obrázkem nekončí. Pro použití ve filmu nebo v reklamním spotu by byla nezbytná jeho animace. Ta se dá opět udělat několika způsoby. Například v Adobe After Effects pomocí 3D vrstev nebo v 3D softwaru za využití technik pro camera mapping. Ty tu nyní rozvádět nebudu, ale podělím se o jednoduchou ukázku animace výše popsané scény.

Shlédněte ji ZDE


Je to ukázka využití 3D vrstev v Adobe After Effects. Video není velmi propracované. Můžete si všimnout, že vodopád stojí a ani listy stromů se nijak nepohybují, ale snad mi tyto nedostatky odpustíte a nezanevřete na mou tvorbu.

Dostávám se ke konci dnešního článku, který nebyl zaměřen ani tak na techniky, jako na celý proces tvorby obecně. K podrobnostem o užitých technikách se snad dostanu někdy příště nebo je demonstruji a vysvětlím na dalším semináři v budoucnu.

Článek patří do seriálu
  1. Pavel Čučka - Cesta do ztraceného světa právě čtete
Autor: Pavel Čučka

Líbil se Vám článek? Hodnoťte jako ve škole:

1 2 3 4 5     hodnocení: 1.68, hodnoceno: 40 krát.
Štítky: pavel čučka, matte painting, matte-painting

tisknout
Sdílet
 

Magazine / Články / Praxe / Pavel Čučka - Cesta do ztraceného světa